20 maja 2017 roku o sytuacjach ekstremalnych w zadaniach matematycznych

W dniu 20 maja 2017 roku o godzinie 10.00 wykład w ramach MiNI Akademii Matematyki w Pruszkowie.

Wykład "Element ekstermalny" wygłosi dr Barbara Roszkowska Lech

W każdym skończonym zbiorze liczb rzeczywistych istnieją elementy największy i najmniejszy. W każdym skończonym zbiorze liczb naturalnych istnieje element największy. Przekonacie sie jak te dwie proste własności moga być wykorzystac w rozwiązywaniu różnych matematycznych problemów.

Po wykładzie, jak zwykle zajęcia warsztatowe na które obowiązują zapisy.

22 kwietnia 2017 roku Wykład specjalny w ramach Dnia Otwartego Liceum im. Tadeusza Kościuszki

W dniu 22 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.45 specjalny wykład MiNI Akademii Matematyki w ramach Dnia Otwartego Liceum im Tadeusza Kosciuszki w Pruszkowie.

Wykład "Prawda czy kuglarskie sztuczki - o zaskakujących twierdzeniach w matematyce" wygłosi dr Grzegorz Sójka

Poznacie na nim zadziwiające paradoksy matematyczne.

Zapraszamy nie tylko gimnazjalistów.

Zapisy ze względów organizacyjnych

1 kwietnia 2017r spotkanie z fraktalami w Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie

W dniu 1 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.00 wykład w ramach MiNI Akademii Matematyki w Pruszkowie.

Wykład "Fraktale - zagubione między wymiarami" wygłosi dr Agnieszka Badeńska.

Zapraszamy do tajemniczego świata fraktali.

Po wykładzie zajęcia warsztatowe. (obowiązują zapisy)

14 marca Święto liczby Pi i Dzień Otwarty w Liceum im Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie

W dniu 14 marca 2017 roku (w światowym Dniu Liczby Pi) o godzinie 18.00 wykład w ramach MiNI Akademii Matematyki w Pruszkowie.

Wykład "Wojna stałych" wygłoszą dr Krzysztof Bryś, dr P Tomasz Brengos I dr Paweł Naroski.

Będzie o liczbie Pi oraz o innych stałych matematycznych..

Zapraszamy!

Zapisy ze względów organizacyjnych

Inauguracyjne zajęcia MiNI Akademii Matematyki w Pruszkowie

MiNI Akademia Matematyki Politechniki Warszawskiej
organizowana przez
Starostwo Powiatowe i Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Pruszkowie

W sobotę 4 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, rozpoczniemy zajęcia MiNI Akademii Matematyki.
Wykład „ Kolorowanie płaszczyzny i sieci radiowe ” wygłoszą dr Konstanty Junosza-Szaniawski oraz mgr Krzysztof Węsek.

Tematyka wykładu:
Słynny problem Nelsona-Hadwigera polega na pokolorowaniu punktów płaszczyzny, tak aby punkty w odległości 1 miały różne kolory. Na wykładzie poznacie różne uogólnienia tego problemu i to co mają wspólnego z praktycznymi zastosowaniami w sieciach radiowych. Omawiane pojęcia będą ilustrowane układankami oraz łamigłówkami logicznymi.

Po wykładzie, około godziny 11.30 zajęcia warsztatowe.

Na zajęcia warsztatowe z powodu ograniczonej liczby miejsc obowiązują zapisy.

Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji na zajęcia warsztatowe, ponieważ istnieje możliwość zamknięcia zapisów na warsztaty po osiągnięciu dopuszczalnej liczby miejsc.

W przypadku małej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo do połączenia grup.

Wstęp wolny.

Tematyka zajęć MiNI Akademii Matematyki w roku 2017

4.02.2017 Konstanty Junosza-Szaniawski, Krzysztof Wesek „ Kolorowanie płaszczyzny i sieci radiowe”

Słynny problem Nelsona-Hadwigera polega na pokolorowaniu punktów płaszczyzny, tak aby punkty w odległości 1 miały różne kolory. Na wykładzie poznacie różne uogólnienia tego problemu i to co mają wspólnego z praktycznymi zastosowaniami w sieciach radiowych. Omawiane pojęcia będą ilustrowane układankami oraz łamigłówkami logicznymi

14.03.2017 Krzysztof Bryś, Paweł Naroski, Tomasz Brengos „Wojna stałych”

1.04.2017 Agnieszka Badeńska „Fraktale - zagubione między wymiarami”

Są takie zbiory, który zagubiły się gdzieś między wymiarami - to fraktale. Wspólnie poszukamy znaków szczególnych, po których można je rozpoznać, nauczymy się konstruować ich proste przykłady, a także spróbujemy oszacować ich wymiar - jedynie przy pomocy prostego kalkulatora. Dowiemy się także do czego fraktale mogą się nam przydać w praktyce.
Wiedzę zdobytą na wykładzie, wykorzystamy podczas warsztatów.

20.05.2017 Barbara Roszkowska-Lech „Element ekstremalny"

10.06.2017 Mariusz Zając, „O mierzeniu odległości"

9.09.2017 Krzysztof Bryś, „Grafy dla wszystkich”

25.11.2017 Leszek Sidz, „Twierdzenie Ptolemeusza, twierdzenie o siecznych, potęga punktu- proste, a użyteczne twierdzenia geometrii.”

Omówione zostaną wymienione w tytule twierdzenia. Są one mniej znane , chociaż dowodzi się je elementarnie i są bardzo użyteczne w rozwiązywaniu zadań z geometrii. Przedstawione zostaną różne zadania, łatwe , konkursowe i olimpijskie, w których zostaną zastosowane wyżej wymienione twierdzenia. W drugiej części zajęć uczestnicy sami będą rozwiązywać problemy z wykorzystaniem tych twierdzeń.

6.12.2017 Barbara Roszkowska-Lech, Paradoksy nieskończoności”

Subskrybuje zawartość