10 czerwca " O mierzeniu odległości" na MINI Akademii Matematyki w Pruszkowia

W dniu 10 czerca 2017 roku o godzinie 10.00 wykład w ramach MiNI Akademii Matematyki w Pruszkowie.

Wykład "O mierzeniu odległości" wygłosi dr Marius Zając

Dowiecie sie sposobach mierzenia odległości, czyli o różnych metrykach, ich własnościach i zastosowaniach (geometrycznie, czyli np. na płaszczyźnie, ale być może nie tylko).
Zobaczycie, że pojęcia takie jak blisko czy daleko nie są jednoznaczne.

Po wykładzie, jak zwykle zajęcia warsztatowe na które obowiązują zapisy.

20 maja 2017 roku o sytuacjach ekstremalnych w zadaniach matematycznych

W dniu 20 maja 2017 roku o godzinie 10.00 wykład w ramach MiNI Akademii Matematyki w Pruszkowie.

Wykład "Element ekstermalny" wygłosi dr Barbara Roszkowska Lech

W każdym skończonym zbiorze liczb rzeczywistych istnieją elementy największy i najmniejszy. W każdym skończonym zbiorze liczb naturalnych istnieje element największy. Przekonacie sie jak te dwie proste własności moga być wykorzystac w rozwiązywaniu różnych matematycznych problemów.

Po wykładzie, jak zwykle zajęcia warsztatowe na które obowiązują zapisy.

22 kwietnia 2017 roku Wykład specjalny w ramach Dnia Otwartego Liceum im. Tadeusza Kościuszki

W dniu 22 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.45 specjalny wykład MiNI Akademii Matematyki w ramach Dnia Otwartego Liceum im Tadeusza Kosciuszki w Pruszkowie.

Wykład "Prawda czy kuglarskie sztuczki - o zaskakujących twierdzeniach w matematyce" wygłosi dr Grzegorz Sójka

Poznacie na nim zadziwiające paradoksy matematyczne.

Zapraszamy nie tylko gimnazjalistów.

Zapisy ze względów organizacyjnych

1 kwietnia 2017r spotkanie z fraktalami w Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie

W dniu 1 kwietnia 2017 roku o godzinie 10.00 wykład w ramach MiNI Akademii Matematyki w Pruszkowie.

Wykład "Fraktale - zagubione między wymiarami" wygłosi dr Agnieszka Badeńska.

Zapraszamy do tajemniczego świata fraktali.

Po wykładzie zajęcia warsztatowe. (obowiązują zapisy)

10.06.2017 Mariusz Zając, „O mierzeniu odległości"

Wiele zaskakujących pojęć i spostrzeżeń.
Dynamiczny wykład i warsztaty w grupach pozwolą Ci przyswoić nowe pojęcia .

14 marca Święto liczby Pi i Dzień Otwarty w Liceum im Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie

W dniu 14 marca 2017 roku (w światowym Dniu Liczby Pi) o godzinie 18.00 wykład w ramach MiNI Akademii Matematyki w Pruszkowie.

Wykład "Wojna stałych" wygłoszą dr Krzysztof Bryś, dr P Tomasz Brengos I dr Paweł Naroski.

Będzie o liczbie Pi oraz o innych stałych matematycznych..

Zapraszamy!

Zapisy ze względów organizacyjnych

Inauguracyjne zajęcia MiNI Akademii Matematyki w Pruszkowie

MiNI Akademia Matematyki Politechniki Warszawskiej
organizowana przez
Starostwo Powiatowe i Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Pruszkowie

W sobotę 4 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, rozpoczniemy zajęcia MiNI Akademii Matematyki.
Wykład „ Kolorowanie płaszczyzny i sieci radiowe ” wygłoszą dr Konstanty Junosza-Szaniawski oraz mgr Krzysztof Węsek.

Tematyka wykładu:
Słynny problem Nelsona-Hadwigera polega na pokolorowaniu punktów płaszczyzny, tak aby punkty w odległości 1 miały różne kolory. Na wykładzie poznacie różne uogólnienia tego problemu i to co mają wspólnego z praktycznymi zastosowaniami w sieciach radiowych. Omawiane pojęcia będą ilustrowane układankami oraz łamigłówkami logicznymi.

Po wykładzie, około godziny 11.30 zajęcia warsztatowe.

Na zajęcia warsztatowe z powodu ograniczonej liczby miejsc obowiązują zapisy.

Zachęcamy do wcześniejszej rejestracji na zajęcia warsztatowe, ponieważ istnieje możliwość zamknięcia zapisów na warsztaty po osiągnięciu dopuszczalnej liczby miejsc.

W przypadku małej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo do połączenia grup.

Wstęp wolny.

Tematyka zajęć MiNI Akademii Matematyki w roku 2017

4.02.2017 Konstanty Junosza-Szaniawski, Krzysztof Wesek „ Kolorowanie płaszczyzny i sieci radiowe”

Słynny problem Nelsona-Hadwigera polega na pokolorowaniu punktów płaszczyzny, tak aby punkty w odległości 1 miały różne kolory. Na wykładzie poznacie różne uogólnienia tego problemu i to co mają wspólnego z praktycznymi zastosowaniami w sieciach radiowych. Omawiane pojęcia będą ilustrowane układankami oraz łamigłówkami logicznymi

14.03.2017 Krzysztof Bryś, Paweł Naroski, Tomasz Brengos „Wojna stałych”

1.04.2017 Agnieszka Badeńska „Fraktale - zagubione między wymiarami”

Są takie zbiory, który zagubiły się gdzieś między wymiarami - to fraktale. Wspólnie poszukamy znaków szczególnych, po których można je rozpoznać, nauczymy się konstruować ich proste przykłady, a także spróbujemy oszacować ich wymiar - jedynie przy pomocy prostego kalkulatora. Dowiemy się także do czego fraktale mogą się nam przydać w praktyce.
Wiedzę zdobytą na wykładzie, wykorzystamy podczas warsztatów.

20.05.2017 Barbara Roszkowska-Lech „Element ekstremalny"

10.06.2017 Mariusz Zając, „O mierzeniu odległości"

9.09.2017 Krzysztof Bryś, „Grafy dla wszystkich”

25.11.2017 Leszek Sidz, „Twierdzenie Ptolemeusza, twierdzenie o siecznych, potęga punktu- proste, a użyteczne twierdzenia geometrii.”

Omówione zostaną wymienione w tytule twierdzenia. Są one mniej znane , chociaż dowodzi się je elementarnie i są bardzo użyteczne w rozwiązywaniu zadań z geometrii. Przedstawione zostaną różne zadania, łatwe , konkursowe i olimpijskie, w których zostaną zastosowane wyżej wymienione twierdzenia. W drugiej części zajęć uczestnicy sami będą rozwiązywać problemy z wykorzystaniem tych twierdzeń.

6.12.2017 Barbara Roszkowska-Lech, Paradoksy nieskończoności”

Subskrybuje zawartość