Kontakt

MiNI Akademia Matematyki organizowana jest przez
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej
00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

Organizatorzy
dr Barbara Roszkowska-Lech, e-mail: barosz at mini.pw.edu.pl

Administrator serwisu
mgr inż. Michał Radzki, e-mail: M.Radzki at mini.pw.edu.pl