Tematyka zajęć MiNI Akademii Matematyki w roku 2017

4.02.2017 Konstanty Junosza-Szaniawski, Krzysztof Wesek „ Kolorowanie płaszczyzny i sieci radiowe”

Słynny problem Nelsona-Hadwigera polega na pokolorowaniu punktów płaszczyzny, tak aby punkty w odległości 1 miały różne kolory. Na wykładzie poznacie różne uogólnienia tego problemu i to co mają wspólnego z praktycznymi zastosowaniami w sieciach radiowych. Omawiane pojęcia będą ilustrowane układankami oraz łamigłówkami logicznymi

14.03.2017 Krzysztof Bryś, Paweł Naroski, Tomasz Brengos „Wojna stałych”

1.04.2017 Agnieszka Badeńska „Fraktale - zagubione między wymiarami”

Są takie zbiory, który zagubiły się gdzieś między wymiarami - to fraktale. Wspólnie poszukamy znaków szczególnych, po których można je rozpoznać, nauczymy się konstruować ich proste przykłady, a także spróbujemy oszacować ich wymiar - jedynie przy pomocy prostego kalkulatora. Dowiemy się także do czego fraktale mogą się nam przydać w praktyce.
Wiedzę zdobytą na wykładzie, wykorzystamy podczas warsztatów.

20.05.2017 Barbara Roszkowska-Lech „Element ekstremalny

10.06.2017 Mariusz Zając, „O mierzeniu odległości

9.09.2017 Krzysztof Bryś, „Grafy dla wszystkich”

25.11.2017 Leszek Sidz, „Twierdzenie Ptolemeusza, twierdzenie o siecznych, potęga punktu- proste, a użyteczne twierdzenia geometrii.”

Omówione zostaną wymienione w tytule twierdzenia. Są one mniej znane , chociaż dowodzi się je elementarnie i są bardzo użyteczne w rozwiązywaniu zadań z geometrii. Przedstawione zostaną różne zadania, łatwe , konkursowe i olimpijskie, w których zostaną zastosowane wyżej wymienione twierdzenia. W drugiej części zajęć uczestnicy sami będą rozwiązywać problemy z wykorzystaniem tych twierdzeń.

6.12.2017 Barbara Roszkowska-Lech, Paradoksy nieskończoności”